Välkommen till Mana HR

Är ni ett företag som växer?

Vi finns för företag som vill växa och nå resultat genom sin personal. Vi arbetar med förändringar genom människor.

Inom Mana HR konsult finns ett konsultteam med den hjälp som ni behöver:
Human Resource-konsult, psykolog, organisationskonsult och karriärcoach. Vi erbjuder strategiskt och operativt HR-arbete; rådgivning och coachning; hjälp vid rekrytering och förhandling.

Strategiskt HR-arbete

Mana HR konsult arbetar med Talent management, befattningsprofiler, kompetenser och tydliggör ansvarsroller. Vi säkerställer att mål, visioner och värderingar kopplas samman med mål- och handlingsplaner vid utvecklingssamtal och lönesamtal.

Operativt HR-arbete

Vi säkerställer att chefer har kompetens, verktyg och rutiner för att nå resultat genom sin personal. Vi ser över och stärker upp med det som behövs. Vi kan rekrytering, avtal, arbetsmiljö (systematiskt arbetsmiljöarbete, rehabilitering, FHV), förhandling, omorganisation och avveckling.

Coachning och rådgivning

Mana HR konsult hjälper individer att nå personlig framgång. Våra målgrupper är chefer, de som är sjukskrivna (under rehabilitering) eller de som söker nya karriärutmaningar.

Förhandlingar (inför omorganisationer)

Mana HR konsult hjälper till och genomför MBL-förhandlingar. Vi förser företagen med förhandlingsunderlag och protokoll. Vi gör det som krävs för att säkra personalprocesserna och följer de lagar och regler som finns.

kontakta oss

 

 

 

Kommentarer inaktiverade.