Human Resource – tjänster för 

ägare, vd:ar och ledningsgrupper inom personal och organisationsområdet.

Läs mer om Arbetsrätt

ARBETSRÄTT

Är du i behov av tjänster inför omorganisation, MBL och LAS, fackliga förhandlingar, fackliga eller att skriva protokoll ?

Läs mer om Arbetsrätt

HR-KONSULT

Är du i behov av tjänster  inom rehabilitering, organisatorisk och social arbetsmiljö eller systematiskt arbetsmiljöarbete?

Läs mer om Hr-konsult

MINDFULNESS

Vill du att medarbetarna helt enkelt bidrar till mer i sitt arbete samtidigt som de känner sig mer tillfreds, mindre stressade och har mer energi?

Läs mer om Mindfulness

Är ni ett företag som växer?

Vi finns för företag som vill växa och nå resultat genom sin personal. Vi arbetar med förändringar genom människor.

Inom Mana HR konsult finns ett konsultnätverk med den hjälp som ni behöver:
Human Resource-konsult, psykolog, organisationskonsult och karriärcoach. Vi erbjuder strategiskt och operativt HR-arbete; rådgivning och coachning; hjälp vid rekrytering och förhandling.

Strategiskt eller operativt HR-arbete?

Mana HR konsult arbetar tillsammans med ett konsultnätverk och har tjänster för Talent management, befattningsprofiler, kompetensprofiler som tydliggör ansvarsroller. Vi kan säkerställa att mål, visioner och värderingar kopplas samman med mål- och handlingsplaner vid utvecklingssamtal och lönesamtal.

Kunder – Branscher

Fastighet (kommersiella och bostäder), Service och Konferens, Lager och Logistik, Partihandel, E-handelsbolag, Omsorg, Sjukvård, Tillverkning, Finans, El-VVS & Bygginstallationer, Bygg – verksamhet, Motorfordon reservdelar & tillbehör, Postorder- & Internet-handel, Kommunala bolag. Nya uppstartsbolag mm.

Organisationspsykolog, coachning och rådgivning

tilläggstjänster inom Human Resource

Operativt HR-arbete

Vi säkerställer att chefer har kompetens, verktyg och rutiner för att nå resultat genom sin personal. Vi ser över och stärker upp med det som behövs. Vi kan rekrytering, avtal, arbetsmiljö (OSA, Systematiskt arbetsmiljöarbete, rehabilitering, FHV), förhandling, omorganisation och avveckling.

Coachning och rådgivning

Mana HR konsult hjälper individer att nå personlig framgång. Våra målgrupper är chefer, de som är sjukskrivna (under rehabilitering) eller de som söker nya karriärutmaningar.

Förhandlingar
(inför omorganisationer)

Mana HR konsult hjälper till och genomför MBL-förhandlingar. Vi förser företagen med förhandlingsunderlag och protokoll. Vi gör det som krävs för att säkra personalprocesserna och följer de lagar, avtal och regler som finns.

Om ni är intresserade att veta mer om hur vi kan hjälpa just er? 

Välkommen att kontakta oss. Vi har kostnadsfria första möten.

Kom i kontakt med oss