Loading...
Arbetsrätt2018-12-11T19:15:42+00:00

Förhandlingar (inför omorganisationer)

Mana HR konsult hjälper till och genomför MBL-förhandlingar. Vi förser företagen med förhandlingsunderlag och protokoll. Vi gör det som krävs för att säkra personalprocesserna och följer de lagar, avtal och regler som finns.

Fackliga förhandlingar

Vi har 20 års erfarenhet av MBL-förhandlingar med de flesta fackliga organisationer i Sverige. Förhandlingserfarenhet finns för omorganisation, försäljning, företagsförvärv och avveckling.

Arbetsmiljö och rehabilitering

Mana HR konsult tar fram och förankrar Organisatorisk  och social arbetsmiljö (OSA), Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). Tjänsterna kan också vara att hantera svarsskrivelser till Arbetsmiljöverket samt att vi kan upphandling och rutiner för att anlita Företagshälsovård. Vi har framgångsrika metoder att arbeta med rehabiliteringsprojekt på individ- och gruppnivå.

Kontakta oss

ARBETSRÄTT

Är du i behov av tjänster inför omorganisation, MBL och LAS, fackliga förhandlingar, förhandlingsframställan eller att skriva protokoll? 

 

Läs mer om Arbetsrätt

HR-KONSULT

Är du i behov av tjänster inom rehabilitering, organisatorisk och social arbetsmiljö eller systematiskt arbetsmiljöarbete? 

Läs mer om Hr-konsult

REKRYTERING

Är du i behov av tjänster inom rekrytering, urval, utforma annons, intervjuer eller hela rekryteringsprocessen? 

Läs mer om Rekrytering

Intresserad av att veta mer om hur vi kan hjälpa just er?

Välkommen att kontakta oss. Vi har kostnadsfria första möten.

KONTAKTA OSS