Human Resource konsult
Lyckan för mig är att få arbeta med mitt genuina intresse; med människor i sin arbetsvardag samt att få vara med och förbättra mina kunders affärsverksamhet.
Arbetet innebär både strategiska företagsfrågor till enskilda individärenden. Mina drivkrafter är få möta människor i olika branscher/organisationskulturer och få vara med och genomföra, förenkla och möjliggöra personalfrågorna så smidigt som möjligt.
Vägen att bli konsult har varit ett långsiktigt beslut efter flera år av anställningar inom privat- och offentlig sektor samt snabbväxande företag till mindre familjeföretag. Frågorna som behandlas är gemensamma; humankapitalet, motivationen, drivkrafter hos medarbetare, arbetsrätten och vikten av trygga arbetsledningar.
Företagsnamnet kommer från idén att arbetsgivaren ska mana på Human Resource. Det är medarbetarna som är företaget och dess varumärke. Som Mana HR konsult vill jag serva och curla mina kunder; ägare, vd och ledningspersonal. Jag tror på att det bara finns vinnare på att arbeta tillsammans för trygg och säker ledning.
Uppdragen är för att avlasta företagen i förändringsarbeten. Förändringar kostar på och det är lätt att bli stressad vid känslan av överbelastning. Förändring är ofrånkomligt- man måste röra sig framåt. Det är ungefär som att cykla, gör man ingenting ramlar man omkull. Företaget/medarbetarna kommer mer till sin rätt med trygga chefer som inte känner sig stressade. Medarbetarna smittas av ledarnas engagemang.
Jag och mina kollegor försöker också att arbeta med att förtydliga och förankra företagens vision och värderingar operativt i våra uppdrag. 
 

Mana HR AB:s  grundare Madeleine Eckerwall

Min styrka är min mix av olika branscherfarenheter samt min ihärdighet att lyckas i det jag företar mig. Jag vill bidra till mina kunders verksamheter och affärer genom mitt engagemang, mina kunskaper och erfarenhet samt min totala lojalitet.

2011  grundade jag Mana HR AB efter drygt 20 år som anställd i olika roller och branscher.  Modet och känslan av att våga bli egen företagare infann sig efter hårt arbete och många lyckade utmaningar tillsammans med ägarfamiljen inom en snabbväxande vårdkoncern. Där utmaningarna var många, men ingenting var omöjligt, så varför inte kasta loss när allt var som bäst? Nu vet jag att jag vågar, vill och kan.

Min utbildning

Jag har en filosofie examen inom arbetsrätt på Lunds universitet inom Personal- och arbetslivsfrågor. Jag har även läst Företagsekonomi och Personal- och Utbildningsplanering på Stockholms universitet /Borås Högskola. Utöver min kompetens samarbetar jag med professionella nätverkskollegor som har andra formella- och yrkeskompetenser. Tillsammans blir vi en ovärderlig mix av tjänster för mina kunder och företag. Gemensamt kan vi  erbjuda tjänster som stärker ert företag in i framtiden.

Kunder – Branscher

Fastighet (kommersiella och bostäder), Service och Konferens, Lager och Logistik, Partihandel, E-handelsbolag, Omsorg, Sjukvård, Tillverkning, Finans, El-VVS & Bygginstallationer, Bygg – verksamhet, Motorfordon reservdelar & tillbehör, Postorder- & Internet-handel, Kommunala bolag. Nya uppstartsbolag mm.

Mana HR:s värdegrund

”Trippel M” hjälper företagen mot sina mål.

MOD

att våga göra det som krävs på kort- och långsikt för att vara med i omvärldens förändringar. 

MOTIVATION

 att fånga in vilka drivkrafter som styr beteendet hos chefer och medarbetare i olika företagskulturer. 

MEDKÄNSLA

att ta ansvar och ta itu med problemlösning inom Human Resource på individ- grupp och organisationsnivå. 

Mana HR konsult

Vi arbetar fram handlingsplaner med mål och prestation, vilka tydliggör hur medarbetarna ska arbeta och utvecklas.

Vi utgår från företagens visioner och värderingar.

Kontakta oss på: info@manahr.se

Intresserade av att veta mer om hur vi kan hjälpa just er?

Välkommen att kontakta oss. Vi har kostnadsfria första möten.

KONTAKTA OSS