Loading...
HR-konsult2018-12-11T19:15:52+00:00

Är ni ett företag som växer?

Är ni ett företag i utveckling?

Vi har tjänster för att hjälpa ledning och ägare med fackliga förhandlingar, rådgivning och tolkning av lagar och avtal, skriva avtal och policy utifrån lagar och bestämmelser, förhandlingsprotokoll och rekrytering. Vi har lång erfarenhet av växande företag. Vi är coacher till chefer som vill satsa på sin chefsroll.

Behöver ni HR-/Personalchef?

Mana HR konsult finns tillhands som HR-/personalchef enligt överenskommelse. Vi kan organisatorisk och social arbetsmiljö, systematiskt arbetsmiljöarbete och kan ta fram och utvärdera processer; medarbetarenkäter och olika resultatmål.

Arbetsmiljö och rehabilitering

Mana HR konsult tar fram och förankrar organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA), Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) och kan hantera skrivelser från Arbetsmiljöverket samt upphandling och rutiner för att anlita Företagshälsovård. Vi har framgångsrika metoder att arbeta med rehabiliteringsprojekt på individ- och gruppnivå.

Kontakta oss

ARBETSRÄTT

Är du i behov av tjänster inför omorganisation, MBL och LAS, fackliga förhandlingar, förhandlingsframställan eller att skriva protokoll?

Läs mer om Arbetsrätt

HR-KONSULT

Är du i behov av tjänster inom rehabilitering, organisatorisk och social arbetsmiljö eller systematisk arbetsmiljöarbete?

Läs mer om Hr-konsult

REKRYTERING

Är du i behov av tjänster inom rekrytering, urval, utforma annons, intervjuer eller hela rekryteringsprocessen?

Läs mer om Rekrytering

Intresserad av att veta mer om hur vi kan hjälpa just er? 

Välkommen att kontakta oss. Vi har kostnadsfria första möten.

KONTAKTA OSS