Är ni ett företag som växer?

Är ni ett företag i utveckling?

Vi har tjänster för att hjälpa ledning och ägare med fackliga förhandlingar, rådgivning och tolkning av lagar och avtal, skriva avtal och policy utifrån lagar och bestämmelser, förhandlingsprotokoll och rekrytering. Vi har lång erfarenhet av växande företag. Vi är coacher till chefer som vill satsa på sin chefsroll.

Behöver ni HR-/Personalchef?

Mana HR konsult finns tillhands som HR-/personalchef enligt överenskommelse. Vi kan organisatorisk och social arbetsmiljö, systematiskt arbetsmiljöarbete och kan ta fram och utvärdera processer; medarbetarenkäter och olika resultatmål.

Arbetsmiljö och rehabilitering

Mana HR konsult tar fram och förankrar organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA), Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) och kan hantera skrivelser från Arbetsmiljöverket samt upphandling och rutiner för att anlita Företagshälsovård. Vi har framgångsrika metoder att arbeta med rehabiliteringsprojekt på individ- och gruppnivå.

Rekrytering

Mana HR konsult kan anlitas i hela eller delar av rekryteringsprocessen. Vi startar upp samarbetet med en befattningskravprofil. Vi utformar annons och gör urval, intervjuer-, djupintervjuar, testar och tar referenser. Samlar in intyg och bevis, återkopplar till kandidater som är intresserade av företaget och följer upp rekryteringsuppdragen.

Aktivitets- och tidplan

Vi startar upp samarbetet med att få fram en beskrivning av kravprofilen av befattningen, företaget, organisationen, struktur, beslutsvägar, företagskultur och annan relevant information för att kunna hitta rätt sökvägar efter framgångsrik medarbetare.

Tester

Mana HR konsult är certifierade för tester för djupanalys i personlighet, analytisk förmågan och kapacitet samt drivkrafter och motivatorer.

Vi skräddarsyr olika  upplägg som passar er.

Kontakta oss

ARBETSRÄTT

Är du i behov av tjänster inför omorganisation, MBL och LAS, fackliga förhandlingar, fackliga eller att skriva protokoll ?

Läs mer om Arbetsrätt

HR-KONSULT

Är du i behov av tjänster  inom rehabilitering, organisatorisk och social arbetsmiljö eller systematiskt arbetsmiljöarbete?

Läs mer om Hr-konsult

MINDFULNESS

Vill du att medarbetarna helt enkelt bidrar till mer i sitt arbete samtidigt som de känner sig mer tillfreds, mindre stressade och har mer energi?

Läs mer om Mindfulness

Intresserad av att veta mer om hur vi kan hjälpa just er? 

Välkommen att kontakta oss. Vi har kostnadsfria första möten.

KONTAKTA OSS